لوله های فلزی با پوشش نسوز

با افزایش هزینه های انرژی در ذوب فلزات، نسوزکاری لوله های لنس دمش اکسیژن تبدیل به راهکاری موثر جهت دمش اکسیژن و کربن به کورهها شده است. شرکت فرانسوز یزد کار تحقیقاتی قابل توجهی انجام داده است تا بتواند حجم اکسیژنی که از لوله های لنس عبور میکند افزایش یابد. در فرآیند تولید لوله های سرامیکی پوشش دار فرانسوز یزد لوله های فلزی از داخل و بیرون تحت دمای بالا پوشش داده میشوند و در نتیجه طول عمر این لوله ها نسبت به سایر روشهای تولید 6 تا 7 برابر بیشتر است.

لوله‌های پوشش‌دار سرامیکی فرانسوز در دماهای بالا و تحت شرایط خورنده زیر مورد استفاد قرار می‌گیرد:

  • لوله‌های لنس اکسیژن در کارخانجات ذوب فولاد و مس، در کوره‌هــــای الکتــریکی، پاتیـل‌ها جهت تزریــق کـربن و پودرهای دیگر
  • دمیدن آرگـون به پاتــیل مذابدمیدن آرگون یا اکسیژن در AOD
  • تزریق فلکس (کمک ذوب) جهت گاززدایی مذاب آلومینیوم
  • باز کردن نازل‌ها در تاندیش و پاتیل
  • باز کردن مسیر مذاب در کوره بلند
  • باز کردن سرباره چسبیده به شکاف کانورتورها و انواع مختلف پاتیل‌ها
  • افزایــش دما در هنگـــام ذوب فولاد در فرایندهای DH، RH و KR
فهرست