واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

حضور افراد ماهر و متخصص و آزمایشگاه مجهز، فرانسوز یزد را در تولید کالاهای ویژه عایق و نسوز با کیفیت متمایز ساخته است. واحد کنترل کیفیت قبل از ورود مواد اولیه نمونه برداری ها و تست ها و کنترل های خود را آغاز نموده و در تمامی مراحل تولید در خطوط مختلف، این اقدامات و فر آیند ها را به دقت هر چه تمام تر انجام و تا بسته بندی و بارگیری کالا ادامه می دهد.

فهرست