بکارگیری انواع مواد اولیه نسوز از برندهای برتر جهانی

کیفیت بالا و تداوم آن در مواد نسوز و عایق‌ بسیار کلیدی است و نباید بر روی آن صرفه‌جویی انجام شود، زیرا عواقبِ مخربِ ریسکِ کیفی در صنعت نسوز بسیار شدید است. تضمین کیفیت محصولات در فرانسوز یزد با استفاده از انواع مواد نسوز کیفی و معتبر انجام می‌شود و هیچ نوع ضایعاتی تحت هیچ شرایطی وارد فرایند تولید فرانسوز یزد نمی‌گردد. ما بهترین مواد اولیه از شرکای خارجی و برندهای معتبر جهانی (آلومینا، بوکسیت، شاموت، آندالوزیت، …) را بکار می‌گیریم و به مشتریان خود اطمینان می‌دهیم که کیفیت محصولات شرکت فرانسوز با بالاترین دقت و حساسیت ایجاد شده است.

فهرست