دپارتمان های تخصصی شرکت فرانسوز

ما می‌دانیم که هر صنعت، برای رقابتی شدن نیازهای خاص خود را دارد. دپارتمان تخصصی صنعت فولاد، دپارتمان تخصصی صنعت سیمان، دپارتمان تخصصی صنعت نفت و پتروشیمی، و دپارتمان سایر صنایع در فرانسوز یزد تشکیل شده تا با شناسایی نیازهای مشتریان و دریافت نظرات آنها، بهترین فراورده نسوز را برای هر صنعت طراحی و تولید نمایند. تیم‌های مجرب مهندسی، عملیات نصب و نظارت لازم را به کار می‌گیرند تا منجر به افزایش طول عمر لایه‌های عایق و نسوز و نهایتاً افزایش بهره‌وری مشتریان در بازار رقابتی صنایع خود گردد. دپارتمان‌های تخصصی فرانسوز یزد با تجربه مهندسی و تولید بالغ بر 390 هزار تن انواع فراورده‌های نسوز در صنایع مختلف شکل گرفتند تا برای هر صنعت، برترین راهکارها را ارائه نمایند.

دپارتمان فولاد

دپارتمان سیمان

دپارتمان نفت و پتروشیمی

دپارتمان سایر صنایع

فهرست