خدمات نصب نسوز

خدمـات پس از فـروش و همراهی مشـتریان پـس از خریـد

فروش نقطه شروع رابطه ما با مشتریانمان است، و نه نقطه پایان آن.
فرانسوز یزد دیدی تخصصی به اجرای مواد عایق و نسوز دارد و علاقمند است مشتریان در هر صنعت و هر شرایط کاری نه تنها اجرام نسوز با کیفیت خریداری کنند، بلکه حداکثر بهره‌وری را از کاربرد محصولات فرانسوز یزد بدست آورند.
دقت و بکارگیری روشهای صحیح در زمان استفاده از فرآورده‌های نسوز، اولویت ما می‌باشد و بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده و آماده خدمت به مشتریان می‌باشیم. خدمات پس از فروش ما شامل:
– توضیح و رعایت دستورالعمل‌های نصب مواد نسوز در فصول مختلف سال
– آموزش نیروهای اجرایی در خصوص روش های صحیح اجرای نسوزها
– تشریح دستورالعمل‌ها در نحوه انبارش، قالب‌بندی، افزودن آب و …
– نسوز کاری صنایع متنوع به صورت هر تجهیز و یا پروژه های بزرگ
– آموزش جهت افزایش عمر نسوز و بهبود عملکرد آن
– ارائه مشاوره برای کاهش هزینه‌های اجرای نسوز
– پشتیبانی مشتریان پس از اجرا و پیشگرم
– نظارت و کمک به اجرای صحیح نصب
– آموزش روش‌های صحیح انکراژ- آموزش روش‌های اجرای سریع

فهرست