خدمات نسوزکاری

خدمات پس از فروش و همراهی مشتریان پس از خرید

در صنعت نسوز اجرا و Operation صحیح به اندازۀ مشخصات کیفی نسوز مهم است. در حال حاضر بسیاری مواقع نسوزها به روشی سنتی نصب می‌شود و این خواص نسوز را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

شرکت فرانسوز یزد دیدی تخصصی به اجرای مواد عایق و نسوز دارد و علاقمند است مشتریان نه تنها اجرام نسوز با کیفیت خریداری کنند، بلکه از آنها به درستی استفاده نمایند تا در نهایت بتوانند از بهترین خواص این اجرام بهره‌مند شوند.

دقت و بکارگیری روشهای صحیح در زمان استفاده، اولویت فرانسوز یزد می‌باشد و شرکت بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده است.

فرانسوز یزد با تکیه بر افراد ماهر با تجربه و استفاده از امکانات و تجهیزات استاندارد، خدمات زیر را پس از خرید به مشتریان خود ارائه می‌نماید:

اجرای نصب یا نظارت و کمک به اجرای نصب
آموزش و توجیه نیروهای اجرایی در خصوص روش اجرای نسوز
توضیح و رعایت دستورالعمل‌ها و درصدهای صحیح افزودن آب
توضیح و رعایت دستورالعمل‌های نصب مواد نسوز در فصول مختلف سال
آموزش جهت افزایش عمر نسوز و بهبود عملکرد آن
ارائه مشاوره برای کاهش هزینه‌های اجرای نسوز
بررسی مشکلات مشتریان پس از اجرا و کمک در حل آنها

فهرست