تولیددلتاهای کوره قوس

جهت تولید قطعات پیش‌ساخته سقف کوره قوس الکتریکی با بازه وسیعی از وزن مانند 10،000 – 200 کیلوگرم، نیاز به خط تولید و تجهیزات خاصی است که بتوان تمامی قطعات مذکور را با نهایت کیفیت تولید کرد. اگر فاصله زمانی در ریختن لایه های متعدد جرم در تولید قطعات بزرگ آن‌قدر زیاد شود که جرم ریخته شده گیرش خود را آغاز کند و ویبره کامل و صحیحی انجام نشده باشد، یک درز ضعیف ناخواسته اجرایی بین لایه های جرم حاصل خواهد شد. در نتیجه باید وسایل و روش‌های حمل و ریختن را چنان سامان داد (ازنظر حجم و سرعت کار) که کار در مدت پیش‌بینی‌شده به پایان برسد. شرکت فرانسوز یزد پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی تجهیزات موردنیاز ازنظر کمیت و کیفیت، اقدام به ساخت، تهیه و تأمین تجهیزاتی از سازندگان خارجی و داخلی جهت دست‌یابی به این مهم کرده است.

همزن پارویی

موفقیت‌آمیز بودن بخش اعظمی از عملیات ساخت قطعه دلتا به اختلاط و هم زدن مؤثر جرم نسوز بستگی دارد. بهترین نتیجه اختلاط جرم نسوز در همزن‌های پارویی بدست می‌آید. شرکت فرانسوز یزد از همزن‌های پارویی ساخت شرکت اروپایی FILAMOS با ظرفیت متفاوت از 550- 180 کیلوگرم در خط تولید خود بهره می‌برد. اصل عملکرد این همزن‌ها بر پایه چرخش بازوهای مخلوط کننده با سرعت زیاد در یک مخزن ثابت است. عمل اختلاط به‌طور همزمان توسط چند بازو انجام می‌شود تا از چسبیدن مخلوط به بدنه و کف مخزن، جلوگیری شود. این همزن‌ها جهت جلوگیری از نفوذ آهن جداره به مخلوط جرم نسوز، دارای ‌لایه مضاعف مقاوم به سایش در مخزن خود هستند. جرم نسوز از میان درب غربال مانند که دارای تیغه‌هایی برای پاره کردن پاکت مواد است، وارد همزن می‌شود. تیغه همزن پارویی با ایجاد جریان مماسی، شعاعی و جریان محوری باعث اختلاط کامل جرم نسوز با آب و پیوستگی یکنواخت آن می‌شود. درنهایت، مخلوط آماده‌شده از دریچه متحرک موجود در پایین مخزن به درون قالب تخلیه می‌شود.

ویبره

اصولاً همزمان با هم زدن جرم نسوز و انتقال به قالب، هوا نیز به داخل آن وارد می‌شود، یا در برخی از نقاط قالب مانند گوشه‌ها ممکن است غیریکنواختی به وجود آمده باشد. به همین دلیل استفاده از ویبراتور برای متراکم کردن جرم نسوز و خروج هوا بسیار ضروری است. استفاده از ویبره نه‌تنها میزان هوا درون جرم نسوز را کاهش می‌دهد، بلکه نفوذپذیری جرم نسوز در برابر عوامل مختلف نیز کاهش می‌دهد. تمامی جرم نسوز باید قبل از گیرش اولیه ریخته و ویبره شود و حتی فرصت ویبره لایه آخر جرم همراه با لایه زیرین موجود باشد. هرچند ممکن است عنوان شود که بهم زدن جرم نسوز در حال گیرش، زمان‌گیرش را به تأخیر می‌اندازد اما این امر مطلوب و پسندیده نیست. در خط تولید قطعات دلتا در شرکت فرانسوز یزد جهت برآورده شدن کلیه مباحث فنی ذکرشده از میزهای ویبره‌ با ظرفیت 10،000 – 200 کیلوگرم استفاده می‌شود. با به‌کارگیری مواردی چون تنظیم سرعت و قدرت موتورها، تنظیم و تعویض فنرهای انتقال ویبره، تغییر در سطح آزاد میز ویبره در فناوری ساخت این میزها، امکان تولید قطعات سقف کوره قوس الکتریکی در بازه وزنی مذکور با نهایت کیفیت وجود دارد.

خشک و پخت

شرکت فرانسوز یزد خشک کردن قطعات دلتا را به دقت و در خشک کن های پروگرام دار که به همین منظور طراحی و ساخته شده اند انجام می دهد رعایت کامل دستورالعمل های مربوطه با توجه به نوع جرم مورد استفاده حائز اهمیت است. پس از حصول اطمینان از خشک شدن اولیه قطعات دلتا، عملیات پخت مطابق با نمودار بدست آمده در واحد تحقیق و توسعه شرکت فرانسوز یزد، آغاز می‌شود. تمامی موارد مؤثر بر استحکام و رفتار نهایی قطعه دلتا مانند نرخ افزایش دما بر ساعت و زمان نگهداری در دماهای بحرانی پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی، ثابت و در این نمودار گنجانده‌شده است. خشک‌کن های بکارگرفته شده در شرکت فرانسوز یزد قابلیت خشک و پخت قطعات دلتا با تلورانس ابعادی مختلف را دارند. همچنین این تجهیزات به ‌صورت پرتابل بوده و قابلیت جابجایی در سطح سالن تولید قطعه را دارند که این ویژگی خاص در جهت به حداقل رساندن جابجایی قطعه دلتا قبل از خشک شدن و درنتیجه کاهش تنش‌های باقیمانده می‌باشد.

فهرست