آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

  1. خانه
  2.  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام)

به شماره ثبت 3492 یزد و شناسه ملی 10861638925

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام)

الف)زمان و محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده:

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ  01/12/1402 در استان یزد،شهر یزد به آدرس: یزد، صفائیه، بلوار شهـیدان اشرف، جنب بوستان مهرآوران، روبروی دخمه زرتشتیان، هتل ارگ جدید یزد برگـــزار می گردد، حضور بهم رسانند.

ب)دستور جلسه:

– تصمیم گیری در خصوص  افزایش سرمایه

– ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

ج) نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

جهت حضور در مجمع به همراه داشتن مدارک احراز هویت کارت ملی یا شناسنامه و در صورت حضور وکیل قانونی مدارک اثبات وکالت و نمایندگی الزامی می باشد.از سهامداران محترم درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت شرکت به نشانی  https://www.faranasooz.com هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام)

فهرست