آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

  1. خانه
  2.  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام)

به شماره ثبت 3492 یزد و شناسه ملی 10861638925

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام

الف)زمان و محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده:

از کلیه سهامداران،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 12/02/1403 به آدرس: یزد، شهرک صنعتی یزد، انتهای بلوار اقاقیا، 24 متری نسترن، شرکت فرانسوز یزد برگزار می گردد،حضور بهم رسانند.

ب)دستور جلسه:

1. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1403 و تعیین حق الزحمه مربوطه
2. انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
3. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد

ج) نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

جهت حضور در مجمع به همراه داشتن مدارک احراز هویت کارت ملی یا شناسنامه و در صورت حضور وکیل قانونی مدارک اثبات وکالت و نمایندگی الزامی می باشد.از سهامداران محترم درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت شرکت به نشانی https://www.faranasooz.com هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام)

فهرست