(داوود عظیمی) با ماهنامه تخصصی پردازش – فرانسوز یزد

  1. خانه
  2. (داوود عظیمی) با ماهنامه تخصصی پردازش – فرانسوز یزد

Jan 1, 2019 – مهندس داوود عظیمی مدیرعامل شرکت فرانسوز یزد در گفت و گو با ماهنامه تخصصی پردازش افزود شرکت قادر است لنس های دمش اکسیژن و کربن تولید …

فهرست